Правила за поверителност

Rowe Farming Ltd („Ние“) сме ангажирани да защитаваме и зачитаме неприкосновеността на личния Ви живот.

Настоящите правила (както и всички документи, упоменати в тях) определят основанието, на което ще обработваме личните данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте.  Моля, прочетете ги внимателно, за да разберете нашата гледна точка и практики, свързани с Вашите лични данни и начина, по който се отнасяме към тях.

По смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR), администратор на лични данни Rowe Farming Ltd, с адрес Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW.

 

Принципи за защита на данните

Ще спазваме законодателството за защита на данните. Според него личната информация за Вас, която съхраняваме, трябва да бъде:

1. Използвана законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

2. Събирана единствено за основателни цели, които сме Ви обяснили ясно, и да не бъде използвана по начин, несъвместим с тези цели.

3. Свързана с целите, които сме Ви упоменали, и ограничена единствено до тези цели.

4. Точна и поддържана в актуален вид.

5. Съхранявана за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които сме Ви информирали.

6. Съхранявана по сигурен начин.

 

Вид информация за Вас, която съхраняваме и начин на събиране на Вашата информация

Лични данни или лична информация означава всяка информация за физическо лице, от която съответното лице може да бъде идентифицирано. Те не включват данни, при които самоличността на лицето е премахната (анонимни данни).

 

 

Можем да събираме, съхраняваме и използваме следните данни за Вас:

 • Информация, която сте ни предоставили. Това е информация за Вас, която сте ни предоставили или която сме получили чрез кореспонденцията Ви с нас по телефон, имейл, нашите уебсайтове, лично или по друг начин. Тя включва информация, предоставена от Вас, когато се регистрирате в нашите уебсайтове или ги използвате, когато се абонирате за нашите услуги, приемате да получавате маркетингова кореспонденция, подавате поръчка към нас или сключвате

 

споразумение с нас, когато участвате във форуми или други функции на социални медии, когато участвате в конкурс, промоция или проучване, както и когато ни докладвате проблем. Информацията, която ни предоставяте, може да включва Вашето име, адрес на доставка и фактуриране, имейл адрес и телефонен номер, финансова информация и данни на кредитна карта, лично описание и снимка, записи относно операция и поръчка, рекламни предпочитания и обратна връзка.

 • Информация за Вас, която събираме. Във връзка с всяко Ваше посещение на нашите уебсайтове е възможно да събираме техническа информация, включително адрес на интернет протокол (IP), използван за свързване на Вашия компютър към интернет, както и данните Ви за влизане. Нашите уебсайтове освен това използват бисквитки, които Ви разграничават от останалите потребители на уебсайтовете ни. Това ни помага да Ви осигурим добра интерактивност, когато сърфирате в нашите уебсайтове, и освен това ни позволява да подобрим сайтовете си.
 • Информация, която получаваме от други източници. Това е информация за Вас, която получаваме, ако използвате другите уебсайтове, които са под наш контрол, или ако използвате други услуги, които предлагаме. Работим в тясна връзка с трети страни (включително, например, бизнес партньори, подизпълнители за технически услуги, услуги, свързани с плащания или доставки, рекламни мрежи, доставчици на аналитични услуги, доставчици на информация от търсене, агенции за кредитна информация). Ще Ви уведомяваме при получаване на информация за Вас от тях и относно целите, за които възнамеряваме да използваме тази информация.

 

Как ще използваме Вашата информация

Ще използваме личната Ви информация единствено когато законодателството го позволява. Най-често ще използваме личната Ви информация при следните обстоятелства:

1. Когато е необходимо да изпълним договора, който сме сключили с Вас.

2. Когато е необходимо да спазим законово задължение.

3. Когато тя е необходима за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и основни права не са с преимущество пред тези интереси.

Може да използваме личната Ви информация и в следните ситуации, които се очаква да бъдат рядкост:

1. Когато е необходимо да защитим интересите Ви (или интересите на друго лице).

2. Когато това е необходимо в името на обществения интерес или за официални цели.

В общия случай няма да се позоваваме на съгласието като правно основание за обработване на лична информация за различни цели от рекламна кореспонденция към Вас от трети страни.

 

 

 

 

 

Ситуации, при които можем да използваме личната Ви информация

 

Всички категории информация, посочени в списъка по-горе (вижте The kind of information we hold about you), са ни необходими най-вече, за да можем да се свързваме с Вас и за да можем да спазим законовите си задължения. В някои случаи може да използваме личната Ви информация за преследване на нашите законни интереси или тези на трети страни, при условие че Вашите интереси и основни права не са с преимущество пред тези интереси.

 

 

 • Информация, която сте ни предоставили. Ще използваме тази информация:
 • за да изпълняваме задълженията си, произтичащи от сключени договори между Вас и нас и за да Ви предоставяме информация, продукти и услуги, които сте заявили от нас;
 • за да Ви предоставяме информация за други стоки и услуги, които предлагаме, които са сходни на тези, които вече сте закупили или за които сте изпратили запитване;
 • за да Ви предоставяме (когато сте избрали да получавате рекламна кореспонденция от трети страни) или за да получавате от избрани с разрешение трети страни информация за стоки и услуги, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас. Ако сте настоящ клиент, ще се свързваме с Вас по електронен път (имейл) само във връзка с информация за стоки и услуги, сходни на тези, които са били обект на предходна продажба или преговори за продажба с Вас. Ако сте нов клиент и в случаите, когато сме разрешили на избрани трети страни да използват Вашите данни, ние (или те) ще се свързваме с Вас по електронен път единствено ако сте се съгласили на това. Ако не желаете да използваме Вашите данни по този начин или да предаваме данните Ви на трети страни за рекламни цели, моля, уведомете нашия служител по защита на данните на [email protected]
 • за да Ви уведомяваме за промени в нашите услуги;
 • за да сме сигурни, че съдържанието от нашите сайтове е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър.

 

 • Информация за Вас, която събираме. Ще използваме тази информация:
 • за да администрираме сайтовете си и за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данните, изпитване, проучване, статистически и изследователски цели;
 • за да подобрим сайтовете си, за да сме сигурни, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър;
 • като част от усилията ни да поддържаме безопасността и сигурността на сайтовете ни;
 • за да измерваме или установяваме ефективността на рекламата, която показваме на Вас и на други лица, както и за да Ви показваме актуални за Вас реклами;
 • за да отправяме предложения и препоръки към Вас и към други потребители на нашия сайт за стоки и услуги, които биха представлявали интерес за Вас или за тях.

 

 • Информация, която получаваме от други източници. Ще комбинираме тази информация с информация, която ни предоставяте и информация за Вас, която събираме. Ще използваме тази информация и комбинираната информация за целите, изложени по-горе (в зависимост от типа получена информация).

 

Споделяне на данни

Може да се наложи споделяне на данните Ви с трети страни, в т.ч. доставчици на услуги – трети страни, както и с други юридически лица от групата.

Изискваме от всички трети страни да гарантират сигурността на данните Ви и да се отнасят към тях в съответствие със законодателството.

Възможно е да прехвърляме личната Ви информация извън ЕС.

Ако го направим, можете да очаквате сходна степен на защита по отношение на личната Ви информация.

 

Защо е възможно да споделяте личната ми информация с трети страни?

Възможно е да споделяме личната Ви информация с трети страни, когато това се изисква от закона, когато е необходимо за упражняване на служебните ни взаимоотношения с Вас или когато съществува друг законен интерес да го правим.

Кои доставчици на услуги – трети страни обработват личната ми информация?

Понятието „трети страни“ включва доставчици на услуги – трети страни (в т.ч. изпълнители и назначени за целта представители) и други юридически лица от нашата група.

Доколко е защитена информацията ми, която е на разположение на доставчици – трети страни и други юридически лица от групата?

От всички наши доставчици – трети страни и други юридически лица от групата се изисква да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация в съответствие с нашите политики. Не позволяваме на доставчици – трети страни да използват личните Ви данни за собствени цели. Разрешаваме само обработване на личните Ви данни за конкретни цели и в съответствие с нашите указания.

 

 

 

Кога е възможно да споделяте личната ми информация с други юридически лица от групата?

Ще споделяме личната Ви информация с други юридически лица от нашата група като част от редовните ни дейности, свързани с отчитане на резултатите на компанията, ежедневните търговски дейности, във връзка с реорганизация на бизнеса или преструктуриране на групата, за поддръжка на системата и хостинг на данни.

А как стои въпросът с други трети страни?

Възможно е да споделяме личната Ви информация с други трети страни, например във връзка с възможна продажба или преструктуриране на бизнеса. Възможно е също да възникне необходимост да споделим личната Ви информация с регулаторен орган или с друг орган с цел спазване на законодателството.

 

Прехвърляне на лична информация извън ЕС

 

Когато прехвърляме личните Ви данни извън ЕС, ще предприемем необходимите действия, за да бъде личната Ви информация достатъчно защитена съгласно изискванията на законодателството чрез наличието на подходящи мерки при останалите юридически лица от групата и трети страни, на които прехвърляме личните Ви данни.  Тези мерки ще включват (без ограничение) използването на типови договорни клаузи и Щита за личните данни.

Сигурност на данните

Въвели сме мерки за защитаване на сигурността на Вашата информация.

Личната Ви информация ще бъде обработвана от трети страни единствено по наше указание и когато са приели да се отнасят към информацията като към поверителна и да защитават сигурността ѝ.

 

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайното изгубване, употреба или нерегламентиран достъп, промяна или разкриване на личната Ви информация. Освен това достъпът до личната Ви информация е ограничен до тези служители, представители, изпълнители и други трети страни, за които тя е необходима във връзка с работата им. Те ще обработват личната Ви информация единствено съгласно нашите указания и са задължени да спазват поверителност.

Въвели сме процедури за действия при подозрения за нарушаване на сигурността на данните и ще уведомим Вас и съответния регулаторен орган при подозрения за нарушения, когато законът изисква да го направим.

Ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме, че данните Ви се обработват по сигурен начин и в съответствие с настоящите правила за поверителност.

Всяка предоставена от Вас информация се съхранява на защитените ни сървъри. Всички разплащателни операции ще бъдат шифровани чрез SSL технология. Когато сме Ви предоставили (или Вие сте

 

избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части от нашия сайт, Вие носите отговорност да пазите тази парола в тайна. Молим Ви да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление прехвърлянето на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще положим всички усилия да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на данните Ви, изпратени към нашите сайтове; всяко изпращане на данни е на Ваш собствен риск. След като получим информацията Ви, ще прилагаме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Запазване на данни

За какъв период ще използвате информацията ми?

Ще пазим личната Ви информация само за необходимия период за изпълнение на целите, за която сме я събрали, включително с цел удовлетворяване на законови изисквания, счетоводни изисквания и изисквания за докладване. Информация за периодите на съхранение за различните видове лична информация можете да видите в правилата за съхранение, които можете да получите от нашето длъжностно лице по защита на данните. За да определим съответния срок за съхранение на лични данни, вземаме под внимание количеството, характера и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неоторизирано използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме личните Ви данни и дали е възможно да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

При някои обстоятелства е възможно да анонимизираме личната Ви информация, за да не може тя да бъде свързвана с Вас, като в този случай можем да използваме тази информация, без да Ви уведомяваме допълнително за това.

 

Право на достъп, коригиране, изтриване и ограничаване

Вашето задължение да ни информирате за промени

Важно е личната информация за Вас, която съхраняваме, да бъде точна и актуална. Молим да ни информирате за промени в личната Ви информация по време на служебните ни взаимоотношения.

 

 

 

 

Вашите права във връзка с личната информация

При определени обстоятелства, имате право, съгласно закона, да:

 • Поискате достъп до Вашата лична информация (известно като „искане на достъп от субект на данни“). Така можете да получите копие от личната информация за Вас, която съхраняваме, и да проверите дали я обработваме законосъобразно.
 • Поискате коригиране на личната информация за Вас, която съхраняваме. Така можете да коригирате непълна или неточна информация за Вас, която съхраняваме.
 • Поискате изтриване на Вашата лична информация. Така можете да ни помолите да заличим или премахнем личната информация, когато не е налице основателна причина да продължаваме да я обработваме. Освен това имате право да ни помолите да заличим или премахнем личната Ви информация, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването ѝ (вижте по-долу).
 • Възразите срещу обработването на личната Ви информация, когато се позоваваме на законен интерес (или такъв на трета страна) и е налице конкретна ситуация, поради която желаете да възразите срещу обработването на това основание. Освен това имате право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация от нас с цел пряка реклама.
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашата лична информация. Така можете да ни помолите да преустановим обработването на личната Ви информация, например ако желаете да установим нейната точност или основанието за обработването ѝ.
 • Поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна.

Ако желаете да прегледате, сверите, коригирате или да поискате изтриване на личната Ви информация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни или да поискате да прехвърлим личната Ви информация на друга страна, моля, свържете се в писмен вид с нашето длъжностно лице по защита на данните.

 

В общия случай не се изисква такса

Няма да бъде необходимо да плащате такса за достъп до личната Ви информация (или за да упражните другите си права). Възможно е обаче да начислим приемлива такса, ако искането Ви за достъп е явно неоснователно или прекомерно. При такива обстоятелства можем и да откажем да изпълним искането.

 

Какво може да ни бъде необходимо от Вас

Възможно е да е необходимо да изискаме конкретна информация от Вас, за да можем да потвърдим самоличността Ви и да проверим правото Ви на достъп до информацията (или правото да упражните другите си права). Това е още един вид подходяща мярка за сигурност, за да гарантираме, че личната информация не се разкрива на лица, които нямат право да я получат.

 

Право на оттегляне на съгласие

Имате право да ни помолите по всяко време да не обработваме личните Ви данни за рекламни цели.  За да оттеглите съгласието си, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните. След като получим уведомление, че сте оттеглили съгласието си, повече няма да обработваме информацията Ви за целта или целите, за които първоначално сте дали съгласието си, освен ако нямаме друго законно основание да го направим съгласно закона.

Възможно е понякога сайтовете ни да съдържат връзки към и от уебсайтове на наши партньорски мрежи, рекламодатели и свързани лица.  Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат собствени правила за поверителност и че ние не носим никаква отговорност за тези правила.  Моля, проверете тези правила, преди да изпратите лични данни до тези уебсайтове.

 

Длъжностно лице по защита на данните

Назначили сме длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което да следи за спазването на настоящото уведомление за поверителност. Ако имате въпроси относно настоящото уведомление за поверителност или начина на използване на личната Ви информация, моля, свържете се с ДЛЗД. Имате право да подадете жалба по всяко време до Службата на комисаря по информацията (ICO) – надзорният орган в Обединеното кралство по въпроси, свързани със защитата на данните.

 

Промени в нашето уведомление за поверителност

Всички бъдещи промени в нашите правила за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница, и, когато е целесъобразно, ще бъдете уведомени за тях по имейл. Моля, проверявайте редовно за актуализации или промени в нашите правила за поверителност.

Ако имате въпроси по настоящото уведомление за поверителност, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW или на [email protected]