Правила и условия

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ

Правила за използване на сайта

В настоящите правила за използване (заедно със свързаните с тях документи) са описани правилата и условията за използване на нашия сайт www.greenvale.co.uk (нашият сайт). Използването на нашия сайт включва достъп, преглеждане или регистрация на нашия сайт.

Внимателно прочетете настоящите правила преди да започнете да използвате нашия сайт, тъй като те важат за използването на сайта от ваша страна. Препоръчваме ви да си разпечатате копие от тези правила за бъдещо използване.

Чрез използването на нашия сайт вие потвърждавате, че приемате настоящите правила за използване и се съгласявате да ги спазвате.

Ако не сте съгласни с настоящите правила за използване, вие не трябва да използвате нашия сайт.

Настоящите правила за използване са свързани със следните допълнителни условия, които също важат за използването на сайта от ваша страна:

  • Нашата Политика за конфиденциалност, която определя условията за обработка на всички лични данни, които ние събираме от вас или които вие ни предоставяте. Чрез използване на нашия сайт вие се съгласявате с тази обработка на данните и декларирате, че всички данни, които ни предоставяте са достоверни.
  • Нашата Политика за бисквитките, която съдържа информация за бисквитките на нашия сайт.

www.rowefarming.co.uk е сайт, който се управлява от Produce Investments Ltd (“Ние”).  Ние сме регистрирани в Англия и Уелс с фирмен номер 03163230 и имаме регистриран офис на адрес: Produce Investments Ltd, Floods Ferry Road, Додингтън, Марч, Кеймбриджшър, PE15 0UW. Номерът ни по ДДС е GB 792 4101 37. Ние сме дружество с ограничена отговорност.

Ние можем да внасяме промени в настоящите правила за използване чрез редактиране на тази страница.

Проверявайте тази страница от време на време, за да видите дали сме направили някакви промени, тъй като те са задължителни за вас.

Ние можем да обновяваме нашия сайт от време на време и да променяме съдържанието му по всяко време. Въпреки това, трябва да се има предвид, че което и да било съдържание на нашия сайт може да не е актуално по всяко време и ние не сме длъжни да го актуализираме.

Ние не гарантираме, че на нашия сайт или в което и да било негово съдържание няма грешки или пропуски.

Достъпът до нашия сайт е безплатен.

Ние не гарантираме, че нашият сайт или което и да било негово съдържание винаги ще бъдат достъпни и ще работят без каквито и да било прекъсвания. Разрешеният достъп до нашия сайт е временен. Ние можем да преустановим, отменим, прекратим или променим целия сайт или която и да било негова част без уведомление. Ние не носим никаква отговорност пред вас, ако по каквато и да било причина нашият сайт е недостъпен за какъвто и да било период от време.

Вие отговаряте за вземането на всички необходими за вас мерки, за да имате достъп до нашия сайт.

Освен това, всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез вашата интернет връзка трябва да са запознати с настоящите правила за използване, както и с всички други приложими правила и условия, и трябва да ги спазват.

Ние сме собственици или лицензианти на всички права върху интелектуалната собственост на нашия сайт и в материалите, публикувани на него. Тези материали са защитени от законите и споразуменията за авторско право по целия свят. Всички тези права са запазени.

Вие можете да разпечатате едно копие и да изтеглите части от които и да било страници от нашия сайт за лично ползване. Освен това, вие можете да обърнете вниманието на други лица във вашата организация върху материалите, публикувани на нашия сайт.

Вие нямате право да модифицирате по какъвто и да било начин хартиените или дигиталните копия на материалите, които сте разпечатали или изтеглили, както и да използвате илюстрациите, снимките, видео, аудио или графичните материали отделно от придружаващия ги текст.

Вие винаги трябва да помните, че ние (както и съответните участници) сме автори на съдържанието на нашия сайт.

Вие нямате право да използвате която и да било част от съдържанието на нашия сайт за търговски цели без да сте получили лиценз за това от нас или нашите лицензиари.

Ако вие разпечатате, копирате или изтеглите която и да било част от нашия сайт в нарушение на настоящите правила за използване, правото ви за използване на нашия сайт ще ви бъде отнето незабавно и вие трябва по наше усмотрение да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

Съдържанието на нашия сайт се предоставя само за обща информация. То не може да се смята за съвети, върху които можете да разчитате. Преди извършването или въздържането от каквито и да било действия въз основа на съдържанието на нашия сайт, вие трябва да получите професионални съвети от страна на специалисти.

Въпреки че ние полагаме необходимите усилия за актуализиране на информацията на нашия сайт, ние не даваме никакви изрични или подразбиращи се гаранции за това, че съдържанието на нашия сайт е точно, пълно или актуално.

Нищо от настоящите правила за използване не изключва или ограничава нашата отговорност по отношение на смъртните случаи или личните травми, възникнали вследствие на небрежност, измама, преднамерено въвеждане в заблуждение или което и да било друго действие от наша страна, което не може да се изключи или ограничи от английското законодателство.

В съответствие с действащото законодателство, ние изключваме всички условия, гаранции, изявления или други правила, които могат да важат за нашия сайт или което и да било съдържание на него, независимо от това дали са изрични или подразбиращи се.

Ние не носим никаква отговорност пред който и да било потребител за каквито и да било загуби или щети, независимо от това дали са свързани с договори, правонарушения (включително небрежност), нарушение на законово задължение или др., дори ако са били предвидими или са възникнали в резултат или във връзка със следните неща:

  • използване или невъзможност за използване на нашия сайт; или
  • използване или доверие в съдържанието, публикувано на нашия сайт.

Ако сте бизнес потребител, трябва да имате предвид, че ние не носим никаква отговорност и за следните неща:

  • загуба на печалба, продажби, бизнес или доходи;
  • прекъсване на бизнеса;
  • загуба на очаквани спестявания;
  • загуба на бизнес възможности, нематериални активи или репутация; или
  • всички косвени или последващи загуби и щети

Ако сте обикновен потребител, трябва да имате предвид, че ние предоставяме нашия сайт само за домашно и лично ползване. Вие се съгласявате да не използвате нашия сайт за търговски или бизнес цели и ние не носим никаква отговорност пред вас за каквито и да било загуби на печалба, бизнес, бизнес възможности или прекъсване на бизнеса.

Ние не носим никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от вирус, разпределена атака за отказ на услуга или други технологично опасни материали, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други материали в резултат на използването на нашия сайт, изтеглянето на каквито и да било материали от него или от който и да било сайт, линкът към който е публикуван на нашия сайт.

Ние не поемаме никаква отговорност за съдържанието на сайтовете, линковете към които са публикувани на нашия сайт. Тези линкове не трябва да се смятат за одобрение на съответните сайтове от наша страна. Ние не носим никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат в резултат от използването на тези сайтове от ваша страна.

Ние не гарантираме, че на нашия сайт не може да има никакви бъгове или вируси.

Вие отговаряте за конфигурирането на вашите информационни технологии, компютърни програми и платформи за достъп до нашия сайт. Вие трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси.

Вие нямате право да използвате нашия сайт неправомерно чрез преднамерено вкарване на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологично опасни. Вие не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, върху който се съхранява нашият сайт или който и да било друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Вие нямате право да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга. Нарушавайки това условие, вие извършвате престъпление съгласно Закона за неправомерното използване на компютърните технологии 1990. Ние ще съобщим за това нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще им съдействаме чрез разкриване на вашата самоличност. В случай на такова нарушение, правото ви за използване на нашия сайт ще бъде незабавно отнето.

Вие можете да публикувате линкове към главната ни страница, при условие, че го правите по честен и законен начин, не уронвате репутацията ни по този начин и не се възползвате от това.

Вие не трябва да публикувате линк по начин, който предполага каквато и да било форма на свързаност, одобрение или потвърждение от наша страна, когато такава няма.

Вие нямате право да публикувате линк към нашия сайт на който и да било сайт, който не е ваша собственост.

Вие нямате право да възпроизвеждате нашия сайт на който и да било друг сайт или да публикувате линк към която и да било друга част на нашия сайт освен главната страница.

Ние си запазваме правото да отменим разрешението за публикуване на линкове без уведомление.

Ако искате да използвате съдържанието на нашия сайт по какъвто и да било друг начин, който не е описан по-горе, свържете се с нас на адрес [email protected]

Когато нашият сайт съдържа линкове към други сайтове и ресурси, предоставени от трети лица, тези линкове се публикуват само за информация.

Ние нямаме никакъв контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси.

Ако сте обикновен потребител, трябва да имате предвид, че настоящите правила за използване, техният предмет и изготвянето им се управляват от английското законодателство. Както вие, така и ние се съгласяваме, че съдилищата на Англия и Уелс ще имат неизключителна юрисдикция. Ако сте жител на Северна Ирландия обаче, вие можете да водите съдебните дела и в Северна Ирландия. Ако сте жител на Шотландия, вие можете да водите съдебните дела и в Шотландия.

Ако сте бизнес потребител, настоящите правила за използване, техният предмет и изготвянето им (както и всички извъндоговорни спорове или претенции) се управляват от английското законодателство. Както вие, така и ние се съгласяваме с изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

За да се свържете с нас, изпратете ни имейл на адрес [email protected]