Firma Produce Investments Plc („My”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności

Niniejsza polityka (wraz z naszym regulaminem i innymi wymienionymi dokumentami) określa podstawę gromadzenia przez nas danych osobowych oraz sposób ich uzyskiwania i przetwarzania. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki są obsługiwane.

Na potrzeby zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. (Ustawa) administratorem danych jest firma Produce Investments Plc, Floods Ferry Road, Doddington, March, Cambridgeshire, PE15 0UW.

Informacje, które możemy uzyskać od Ciebie

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące Twojej osoby:

Informacje, które podasz wypełniając formularze na naszej stronie internetowej: www.greenvale.co.uk (nasza strona). Obejmuje to informacje, które podasz podczas aplikowania o pracę oraz dane wprowadzone w ramach strony „Skontaktuj się z nami”.

Jeśli się z nami skontaktujesz, możemy zachować zapis tej korespondencji.

Szczegóły dotyczące odwiedzin na naszej stronie, w tym m.in. przepływ danych, dane dot. lokalizacji, dzienniki sieciowe oraz inne dane dotyczące komunikacji, bez względu na to, czy są one wymagane do wystawiania rachunków czy do innych celów, a także szczegóły dotyczące zasobów strony, do których użytkownik miał dostęp.

Adresy IP

Możemy gromadzić informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym, jeśli to możliwe, adres IP. Są to dane statystyczne informujące o działaniach naszych użytkowników w sieci i o zwyczajach dotyczących korzystania z sieci, przy czym nie jest tu możliwa identyfikacja poszczególnych osób.

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookie umożliwiające odróżnienie od siebie użytkowników strony. Pozwala nam to podnieść komfort przeglądania witryny i umożliwia jej udoskonalanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookie i celu ich wykorzystywania, sprawdź stronę Zasady dot. plików cookie.

Gdzie przechowujemy dane osobowe

Dane uzyskane od użytkownika mogą zostać przesłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) Mogą być również przetwarzane przez osoby działające poza terytorium EOG, zatrudnione przez nas lub naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą być zaangażowani m.in. w realizację zlecenia, przetwarzanie szczegółów płatności oraz świadczenie usług związanych ze wsparciem. Przesyłając dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane są bezpieczne i traktowane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Niestety, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, więc użytkownik przesyła je na własne ryzyko. W momencie otrzymania informacji od użytkownika zastosujemy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby ochronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Wykorzystywanie informacji

Informacje uzyskane od użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

  • Aby zagwarantować, że zawartość naszej strony internetowej jest wyświetlana w sposób najbardziej odpowiedni dla użytkownika i jego komputera
  • Aby zapewnić użytkownikowi informacje, produkty i usługi, których żądał lub mogą go zainteresować, jeśli użytkownik wyraził zgodę na kontakt w takim celu
  • Aby wywiązać się z wszelkich obowiązków wynikających z umów zawartych między użytkownikiem a nami
  • Aby umożliwić użytkownikowi wykorzystywanie interaktywnych funkcji naszej usługi, jeśli ten zdecyduje się ich użyć
  • Aby powiadomić użytkownika o zmianach w naszej usłudze.

Udostępnianie uzyskanych informacji

Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszej grupy, przez co rozumiemy nasze spółki zależne, spółkę dominującą i jej spółki zależne, zgodnie z zapisami sekcji 1159 brytyjskiej Ustawy o spółkach z 2006 roku.

Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników:

  • W przypadku sprzedaży lub kupna jakichkolwiek przedsiębiorstw lub aktywów możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub aktywów
  • Jeśli firma Produce Investments Plc lub jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe klientów będą jednym z transferowanych aktywów
  • Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe w celu wykonania jakichkolwiek czynności prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania regulaminu i innych umów lub aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Produce Investments Plc, jej klientów i innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami finansowymi oraz zredukowania ryzyka kredytowego.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo poprosić o nieprzetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Użytkownik zostanie poinformowany (przed pozyskaniem jego danych), jeśli będziemy zamierzali wykorzystać dane do takich celów lub gdy będziemy zamierzali ujawnić dane użytkownika stronie trzeciej w takich celach. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw i zapobiec przetwarzaniu informacji na swój temat przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzach, których używamy do uzyskiwania danych. Można również skorzystać ze swoich praw w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Na naszej stronie mogą czasem być zamieszczane łącza do witryn należących do naszych sieci partnerskich i firm zależnych. Korzystając z takiego łącza, należy pamiętać, że w witrynach docelowych obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności użytkowników, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przed przesłaniem swoich danych osobowych za pośrednictwem takiej strony internetowej należy zapoznać się z tymi zasadami.

Dostęp do informacji

Ustawa gwarantuje użytkownikowi prawo wglądu do zebranych o nim informacji. Można skorzystać z prawa dostępu do danych na drodze zgodnej z zapisami ustawy. Każde żądanie dostępu może podlegać opłacie w wysokości 10 funtów na pokrycie kosztów dostarczenia szczegółów przechowywanych informacji na temat użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany wprowadzane w polityce prywatności będą publikowane na tej stronie, a jeśli będzie to konieczne, przesyłane użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Kontakt

Pytania, uwagi i wnioski dotyczące tej polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane pod adres [email protected]